Šnekový dopravník

Šnekový dopravník

Šnekový dopravník

Šnekový dopravník je zařízení používané k přepravě sypkých materiálů nebo kapalin v různých průmyslových odvětvích. Skládá se z rotující šroubovité lopatky (šneku) uvnitř žlabového nebo trubkového tělesa. Tento systém je efektivní pro horizontální, šikmou nebo vertikální dopravu materiálů.

Použití šnekového dopravníku

Šnekové dopravníky jsou široce používány v průmyslových procesech, kde je třeba přepravovat materiály, jako jsou:

 • Zemědělské produkty (obilí, krmiva)
 • Minerální hnojiva
 • Práškové a granulované chemikálie
 • Stavební materiály (cement, písek)

Výhody šnekového dopravníku

 1. Efektivní přeprava: Šnekové dopravníky umožňují efektivní a plynulý přísun materiálu, což zvyšuje produktivitu a zefektivňuje pracovní procesy.
 2. Přesné dávkování: Díky kontrolovanému pohybu šneku lze přesně regulovat množství přepravovaného materiálu, což je klíčové pro aplikace vyžadující přesné dávkování.
 3. Univerzálnost: Šnekové dopravníky jsou schopny pracovat v různých směrech (horizontálně, šikmo, vertikálně), což je činí velmi univerzálními a vhodnými pro širokou škálu aplikací.
 4. Kompaktní design: Díky svému kompaktnímu designu mohou být šnekové dopravníky snadno integrovány do stávajících výrobních linek a prostorově omezených oblastí.
 5. Uzavřený systém: Uzavřený design šnekového dopravníku minimalizuje riziko kontaminace přepravovaného materiálu a zároveň chrání pracovní prostředí před prachem a únikem materiálu.

Materiály pro výrobu šnekových dopravníků

 • Nerezová ocel
 • Ocel třídy 11

Díky svým všestranným vlastnostem a robustní konstrukci jsou šnekové dopravníky klíčovým prvkem v mnoha průmyslových aplikacích, které vyžadují spolehlivou a efektivní přepravu materiálů.

Technické údaje

Základní technické údaje
Výkondo 90 tun/hod
Délkado 6 m
Průměr tubusu150 mm
220 mm
260 mm
400 mm

Odvětví průmyslu

automobilový

automobilový

doprava a logistika

doprava a logistika

dřevozpracující

dřevozpracující

elektrotechnický

elektrotechnický

energetika

energetika

gumárenský

gumárenský

chemický

chemický

potravinářský

potravinářský

stavebnictví

stavebnictví

zemědělství

zemědělství

zpracovaní odpadu

zpracovaní odpadu

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů