Lis big balů

Lis big balů

Lis big balů

Pro balení vytříděných rašelin a rašelinových substrátů do velkoobjemových big balů se používá stacionární lis. Rašelina příslušné frakce je naložena kolovým čelním nakladačem, nebo sypána shazovacím hradítkem do zásobníku lisu. Zásobník je opatřen sklopnou bočnicí, pohyblivým dnem, čechračem a regulovatelným hradítkem. Rašelina nebo substrát z něj vypadává na šikmý pásový dopravník, který surovinu dopravuje do horního váženého předzásobníku lisu. Poté je materiál dávkován do komory lisu. Lisování probíhá v dolní komoře lisu přímo na paletě.

Lis balí vytříděnou rašelinu nebo substrát do big balů o slisované velikosti 3,5 – 6 m3 a pracuje zcela automaticky. Materiál se lisuje beranem silou až 60 tun, následně se lisovaná surovina ovíjí stretchovací fólií se svářením dna a vrchu, nebo se plní do PE pytle, který se ve vrchní části zavaří. Lis je řízen řídicím systémem UNITRONIC s dotykovým displejem 12 palců. Nedílnou součástí lisu je hydraulický agregát, který řídí proces lisování. Po dokončení balícího procesu je big bal odsunut válečkovým dopravníkem.

Základní technické údaje

LBB-12
Výkon                            12 – 18 big balů/hod
Příkon lisu                     35 kW
Velikost big balu           3 až 6 m3

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů