Hvězdicové rotační síto

Hvězdicové rotační síto

Hvězdicové rotační síto

Hvězdicová rotační síta se používají na třídění rozličných materiálů, např. zemin, písků, kompostů, rašelin, směsných odpadů, alternativních paliv (TAP, RDF, apod.), uhlí, škváry, různých drtí (stavebních, pryžových, drcených pneumatik, dřevěných, štěpky, peletek) a mnohých dalších. Výhodou oproti jiným třídičům je kromě vysokého výkonu i bezproblémové třídění vlhčích materiálů, který by klasická síta ucpával. Z hlediska použití se síta dělí na třídící a bezpečnostní (safety screen).

Princip třídění spočívá v propadávání tříděného materiálu mezerami mezi rotujícími hřídeli s hvězdicemi (podsítný podíl, též frakce). Materiál, který nepropadne je hvězdicemi dopraven na konec síta, kde vypadne jako odpad (nadsítný podíl). Hřídele jsou osazeny celozakrytovanými ložisky a jsou poháněny krytými řetězovými rozvody od pohonných jednotek. Pohon je řešen elektropřevodovkami umístěnými na boku stroje. Hvězdicové síto se skládá ze sekcí se samostatnými pohony, které jsou řízeny frekvenčními měniči. Každá sekce se seřizuje zvlášť dle provozních podmínek na místě, kdy se provede i jemná regulace výsledné frakce za chodu zařízení plynulou změnou otáček. Sekce mohou být osazeny různými hvězdicemi.

Materiál se musí do hvězdicového síta dodávat rovnoměrně na vstupu po celé šíři pracovního prostoru ve směru toku materiálu, rozdrcený a pečlivě rozvolněný. Nadsítný podíl musí být dobře odváděn a nesmí se hromadit za výpadem ze síta, např. vlivem úzkého potrubí.

Zařízení se doporučuje doplnit zásobní násypkou s podavačem a čechračem a dopravníky na odvod obou podílů.  Síto je doplněno čidly otáček a centralizovaným mazáním, popř. další zabezpečovací technikou.

Hvězdice mohou být pryžové, pryžové antistatické, ocelové z konstrukční oceli, z tvrdokovu (HARDOX), nerezové, plastové, nebo podle požadavku zákazníka.

Povrchová úprava je řešena odolným nátěrem, žárovým zinkováním, nebo nerezovým provedením.

Síta se mohou sestavovat do kompletů pro získání více frakcí. Vyrábí se rovněž jako mobilní, eventuálně s vlastním zdrojem elektrické energie.

Hvězdicové síto se navrhuje podle konkrétních potřeb zákazníka konfigurací základních parametrů:

1)    frakce (v mm)
2)    požadovaného výkonu v m3/hod. (nebo podle měrné hmotnosti suroviny v t/hod.)
3)    pracovní šířky v mm
4)    pracovní délky v mm

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů