Shazovací hradítko

Shazovací hradítko

Shazovací hradítko

Linka míchání rašelinových substrátů končí naskladňovacím dopravníkem se shazovacími hradítky, která zajišťují sypání substrátu do velkoobjemových zásobních násypek balicí linky. Hradítko se umisťuje na vodorovnou část pásového dopravníku nad zásobník, do kterého se má surovina sypat. Ovládání hradítka je pneumatické a je řízeno automaticky z velínu. Hradítko může být jednostranné (shrnuje materiál z pásu na jednu stranu), nebo dvoustranné.

Základní technické údaje

HS-J 90
Výkon             až 160 m3/h


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů