Třídírna odpadů – WS

Třídírna odpadů – WS

Třídírna odpadů – WS

Třídírny odpadů jsou navrhovány na zakázku dle individuálních požadavků zákazníka. Jsou konstruovány stavebnicovým systémem s ohledem na výkon, strukturu odpadu a požadované výstupní komodity. Současně jsou konstruovány s ohledem na bezpečnost, hygienu, jednoduchost řízení, ergonomii a tepelnou pohodu obsluhy v místě samotného třídění. Dopravníkový systém lze navrhnout variabilně dle požadované kapacity. Kapacitu třídící linky lze ovlivnit počtem obsazených třídících míst, nebo pomocí plynulé změny rychlosti dopravních cest. Vytříděný odpad lze dopravovat pomocí výsypů do komor paketovacích lisů, nebo do přistavených kontejnerů. Odpad z třídírny, který je určen na skládkování, lze v našich drtičích nadrtit na malé kousky, tím zmenšit jeho objem, a nevozit tak vzduch. Tím se současně sníží náklady na dopravu i skládkování.

Třídírny mohou mít dopravní pásy šířek 800 až 1 200 mm a délek dle požadavků zákazníka. Pásy mohou být z PVC, gumy, s hradítky, hladké, s bočními vlnovci, apod.

Technické údaje

Typ Pracovní plocha
d x š (mm)
Příkon
kW
Výkon
(m3/hod)
WS 5 600 x 4 000 13 20

Odvětví průmyslu

automobilový

automobilový

doprava a logistika

doprava a logistika

dřevozpracující

dřevozpracující

elektrotechnický

elektrotechnický

energetika

energetika

gumárenský

gumárenský

chemický

chemický

potravinářský

potravinářský

stavebnictví

stavebnictví

zemědělství

zemědělství

zpracovaní odpadu

zpracovaní odpadu

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů