Ovinování pytlů na paletách

Ovinování pytlů na paletách

Ovinování pytlů na paletách

Provádíme vhodný výběr a zakomponování stroje do technologie v rámci inženýringu AGRO CS, s čímž máme bohaté zkušenosti z předchozích realizací. Výběr druhu ovinování nebo stretch hoodu je závislý na požadavcích zákazníka a době skladování.

Ovinovací stroj

Ovinovací stroj ovíjí zboží na paletě strečovou fólií z boků tak, aby se dosáhlo fixace zboží (pytlů). Případné vytváření hermetického uzavření palety svrchu se provádí překryvem fólie z role, a to buď ručně, nebo automaticky.

Ovinovací stroj navrhneme v různém stupni automatizace dle požadavku na výkon od poloautomatických strojů po plně automatické s překryvem vrchu palety. Ovinovací stroje firma AGRO CS nevyrábí, ale do svých linek zařazuje stroje subdodavatelů i z dovozu, které se dlouhodobě velmi osvědčily.

Poloautomatický ovinovací stroj OSP

U poloautomatických strojů může začátek navedení fólie provést obsluha nebo stroj. Ukončení navinování fólie lze rovněž provést výše uvedeným způsobem. Pokud je třeba vrchní překryv, vkládá ho obsluha ručně po ovinutí palety do vrchu, před ukončením ovinování.

Automatický ovinovací stroj OSA

Plně automatický ovíjecí stroj pracuje v automatickém režimu bez zásahu obsluhy, kdy fólie obíhá okolo palety a stahuje zboží na paletě dle nastavených programů. Ovíjecí stroj může být vybaven i vrchním automatickým překryvem, aby se déšť, sníh a prach nedostal k výrobkům.

Stretch hood OSSH

Stretch hood řeší fixaci paletovaného zboží z hlediska stability při dopravě a manipulaci s paletou a dále jeho ochranu před povětrnostními vlivy. Stroj je plně automatický. Sám si nejprve změří výšku palety a podle toho předpřipraví návlek. Návlek, tj. silnou za studena smrštitelnou fólii, která je na vrchu již předem svařena, natáhne na paletu se zbožím. Tento stroj vkládáme softwarově a hardwarově do kompletního systému balení a paletizace. Výbava stroje je řešena podle požadavků zákazníka.

Technické údaje

Základní technické údaje

Výkon
5 - 20 palet / hod. podle zručnosti obsluhy
Příkon
1,5 - 7,5 kW
Základní technické údaje

Výkon
10 až 80 palet / hod.
Příkon
2,2 - 15 kW
Základní technické údaje

Výkon
10 až 100 palet / hod.
Příkon
až 20 kW
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů