Míchání rašelinových substrátů

Míchání rašelinových substrátů

Linka míchání rašelinových substrátů začíná 2 a více vstupními dávkovacími násypkami, každá o objemu min. 10 m3. Do těchto násypek se nakládají nakladačem různé druhy rašelin i jiné materiály, např. komposty, zeminy, písky apod. Násypky jsou vybaveny pohyblivým dnem, popř. i čechrači pro lepší rozvolnění zásobního materiálu. Z násypek se materiál přepravuje pásovými dopravníky buď na safety screen, kde se oddělí hrubší příměsi nebo v zimním období zmrzlé kusy cca nad 30 mm, které by zhoršovaly kvalitu substrátů.

Poté materiál vstupuje do homogenizační jednotky.

Z homogenizační jednotky se vstupní suroviny posouvají pásovými dopravníky do bubnové rotační míchačky. Nad dopravníky před míchacím zařízením jsou umístěny vážené dávkovače přísad (mikrokomponentů), tj. hnojiv, vápence, bentonitu a perlitu. Dávkovače jsou pásové, šnekové, nebo vibrační. Dávkovače hnojiva a vápence jsou na vahách a dávkování těchto přísad je kontrolováno řídicím systémem. Dávkování perlitu a bentonitu je na objemové bázi. Silo na vápenec je umístěno venku mimo výrobní halu a vápenec se do dávkovače dopravuje šnekovými dopravníky. Z míchačky se materiál přepravuje pásovými dopravníky na nakládací vodorovný pásový dopravník, z něhož se pomocí shazovacích hradítek dostává do zásobníků pro balení.

Technologii míchání doplňují rozprašovače vody a tekutých hnojiv.

Substráty a hnojiva navrstvené na pásovém dopravníku je potřeba řádně promíchat. Kontinuální míchání substrátů se provádí ve dvou krocích. První předběžné promíchání se děje míchacími kotouči již na pásovém dopravníku, který vede k bubnové míchačce, kde je pak substrát ve druhém kroku dokonale promíchán.

Celá výrobní linka na zpracování rašeliny je řízena z jednoho pracoviště operátora. To je umístěno v klimatizované místnosti na vyvýšené pracovní podestě nad pásovými dopravníky. Zde jsou i dávkovače přísad a jejich provozní zásoba. Celá linka je řízena softwarem vyvinutým naší společnosti AGRO CS, která má 30leté zkušenosti s výrobou substrátů.

Míchání rašelinových substrátů
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů