Dodáváme strojírenské produkty

Dodáváme strojírenské produkty

S čím vám můžeme pomoci?

Hledám řešení Hledám produkt

Divize má mnohaletou tradici a zkušenosti ve vývoji, výrobě a dodávkách strojů, zařízení a celých provozních souborů pro manipulaci se sypkými hmotami. Zejména pro operace naskladňování, přepravu, míchání, třídění, dávkování, vážení, plnění a balení až po paletizaci, robotizaci a ovíjení palet např. tuhých průmyslových hnojiv, substrátů, obilí, písků, štěrků, zemin, kompostů, odpadů, apod.

Dělejte s námi
svět krásnější.

Naše služby

Naše služby

Tradice od roku
1992

Strojírenská divize vyrábí a dodává technologie pro:

naskladňování: násypky, sila

manipulaci s materiálem: dopravníky pásové, šnekové, vibrační, spirálové, pneumatické, korečkové elevátory, rozdělovací klapky

míchání: diskontinuální, kontinuální, mobilní míchací zařízení

třídění: třídiče rotační, vibrační, sítové, rotační hvězdicové, mobilní třídící zařízení

dávkování: komponentů a mikrokomponentů, dávkovací zásobníky

odvažování: násypek, sil, cisteren, nádrží

vážení: břemen, mostové váhy

plnění: pytlů otevřených a ventilových, big bagů

paletizaci: válečkové dráhy, paletizátory, roboty, ovíjení palet

Případové studie

Plnění námořních kontejnerů sypkými hmotami

Plnění námořních kontejnerů sypkými hmotami

Překládkový terminál v mořském přístavu poptal linku na vykládku volně ložených granulovaných hnojiv z vagonů a jejich překládku do námořních kontejnerů. AGRO CS vyvinulo sestavu 2 speciálních teleskopicky výsuvných pásových dopravníků, které se automaticky střídavě zasouvají do 40´nebo 20´ námořních kontejnerů. Tzn., že jeden kontejner se plní a druhý se na plnění připravuje.


Číst více

Případové studie

Drcení odpadů ve spalovně

Drcení odpadů ve spalovně

Zákazník požadoval drcení zabavených neautorizovaných značek bot, oblečení, plastových hraček, kartonů cigaret, likvidaci dokumentů apod. Vstupní odpad měl různou velikost krabic od 200 x 400 x 200 mm, až po 600 x 800 x 600 mm. Požadovaná výstupní drť 80 x 200 mm a množství cca 3–5 t/hod.


Číst více

Případové studie

Linka na likvidaci měřidel

Linka na likvidaci měřidel

Zákazník potřeboval spolehlivě likvidovat vyřazené elektroměry, které sloužily pro měření spotřeby elektrické energie jako podklad k fakturaci. Požadoval tedy specializovaný samostatný stroj s kapacitou 500 zlikvidovaných elektroměrů za hodinu. Poškození musí být takové, aby přístroje již nemohly být použity, ale následně mohou být z nich vytříděny jednotlivé komponenty k ekologické likvidaci, nebo použití v další výrobě.ů


Číst více

Případové studie

Linka na drcení skleněných lahví

Linka na drcení skleněných lahví

Francouzské státní úřady potřebovaly řešit problém s odpadovými skleněnými lahvemi na vzdálených teritoriích, např. na ostrově Réunion v Indickém oceánu. Požadavek zněl na dodávku zařízení pro drcení skleněného odpadu, které je možné převážet na kontejnerových nosičích jako kontejnery. Navíc se zařízení musí vejít kvůli přepravě přes oceán do námořních kontejnerů. Účelem je zmenšení objemu skleněných odpadů, zejména lahví, a tím zlevnit dopravní náklady při jejich ekologické likvidaci, nebo použití v další výrobě.


Číst více
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů