Paletizace

Paletizace

Paletizace

Paletizace neboli ukládání pytlů na palety, může být poloautomatická, zcela automatická, nebo robotická.

Poloautomatický paletizátor PP

Poloautomatický paletizátor se skládá z hydraulické zvedací plošiny, zásobníku prázdných palet, válečkového dopravníku, obslužné plošiny a rozvodové skříně. Při práci obsluha stojí na obslužné plošině a ukládá pytle, které ji přisunuje dopravník, ručně na paletu paletizátoru. Ukládání se provádí ve vrstvách a paleta, umístěna na válečkovém dopravníku, se postupně spouští dolů.

Automatický paletizátor PA

Paletizátor je zařízení, které rovná nabalené zboží postupně do vrstev a jednotlivé vrstvy přesouvá na paletu. Po narovnání stanovených vrstev odjíždí narovnaná paleta k ovinutí. Paletizátor každou vrstvu přitlačuje dorazy pro dodržení vnějších rozměrů palety. Každý paletizátor je doplněn automatickým zásobníkem prázdných palet, který zajišťuje nasunutí prázdné palety pro paletizaci. Paletizátory navrhujeme dle výkonu v provedení spodní nebo vrchní. Spodní paletizátor rovná vrstvu, kterou poté přesouvá na již rovnanou paletu. Vrchní paletizátor rovná vrstvu nahoře a rozrovnaná paleta sjíždí dolů – tím paletizátor umožňuje vyšší výkon.

Automatické paletizátory firma AGRO CS nevyrábí, ale do svých linek zařazuje stroje z dovozu. Jedná se o automaticky paletizující vzestupná, nebo sestupná zařízení, která se dlouhodobě velmi osvědčila. Po dokončení narovnání poslední vrstvy odjíždí automaticky paleta k ovinovacímu stroji.

 Robotické pracoviště RP

Robotické pracoviště využívá k rovnání zboží na paletu robotického ramene s programy pro jednotlivé skladby rovnání. Robot odebírá zboží z odběrového místa, před kterým jsou podle výkonu navrhnuta akumulační místa, a ukládá je na rovnací místo. Před uložením prvního kusu najede na rovnací místo automaticky prázdná paleta. Po skončení rovnání odjíždí narovnaná paleta k fixaci ovíjením fólií (ovíječkou nebo stretch hoodem). Podle výkonu robotického pracoviště navrhujeme celý systém, počet robotů a řízení celého procesu paletizace včetně dálkové správy o množství napaletovaného zboží a jeho druhu. Do našich technologií používáme robotická ramena FANUC.

Technické údaje

Základní technické údaje

Výkon
až 5 pytlů / min.
Příkon
do 5 kW
Základní technické údaje

Výkon
až 22 pytlů / min.
Příkon
do 30 kW
Základní technické údaje

Výkon
až 10 pytlů / min.
Příkon
do 20 kW
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů