Crushing and separation

Crushing and separation

Selection of shredder by:

Single-shaft shredder – SS

Single-shaft shredder – SS

The SS-type industrial shredder is designed for shredding material into fine output fraction, mostly in one step. The size of the output fraction depends on the mesh size of the screen under the…
Go to detail
Two-shaft shredder with single drive – SDS

Two-shaft shredder with single drive – SDS

The SDS-type two-shaft industrial shredder is designed for applications requiring longer life span, more power and reliability and less maintenance, e.g. in waste sorting facilities, plastic…
Go to detail
Two-shaft shredder with single drive and a drum screen – SDS drum

Two-shaft shredder with single drive and a drum screen – SDS drum

hredders with sizing screens are suitable for applications requiring high output with precise fraction sizing. The waste which falls into the hopper is shredded and then falls freely (by gravitation)…
Go to detail
Small two-shaft shredder with two drives – SDTx

Small two-shaft shredder with two drives – SDTx

The two-shaft shredders of the SDTx range (“x” standing for working chamber length) are designed for applications requiring longer life span, more power and reliability and less maintenance, e.g. in…
Go to detail
Two-shaft shredder with two drives – SDT

Two-shaft shredder with two drives – SDT

SDT range two-shaft shredders are designed for applications with requiring longer life span, more power and reliability and less maintenance, such as in incinerators, waste sorting facilities,…
Go to detail
Four-shaft shredder with two drives – SQT

Four-shaft shredder with two drives – SQT

A four-shaft shredder designed for waste processing lines, sorting facilities, heating plants, incinerators (PET bottles, plastics, paper, cables, cardboard, wood), lines for processing composts,…
Go to detail
Granulator – G

Granulator – G

The G-series granulators are intended for applications with higher demands on life span, power, reliability and lower maintenance. They can be used separately as well as within lines processing used…
Go to detail
Blade mill – MK

Blade mill – MK

High-speed blade mills are used for grinding whole or coarsely pre-crushed waste, plastic rejects from production, electronic waste, cables, PET bottles, etc. Due to their robust design, they can be…
Go to detail
Hammer mill – MH

Hammer mill – MH

The MH450 hammer mill is designed for grinding roofing materials (roof tiles), ceramic bricks (for clay production), fragile materials, glass, plastics, ceramics, printed circuits, etc. It has a …
Go to detail
Hybrid shredder – SH

Hybrid shredder – SH

A hybrid shredder is a machine used for very fine crushing in waste sorting facilities, and waste sorting lines, especially in electronic waste processing lines (frames of televisions, computers…
Go to detail
Sorting facility – WS

Sorting facility – WS

Sorting facilities are designed according to the customer’s specific requirements. They have a modular structure with regard to output, waste structure and required output commodity.
Go to detail
Glass bottles processing line – GSL

Glass bottles processing line – GSL

This line is designed for crushing glass bottles into the required output fraction. It is designed as semi-mobile. It consists of two extensible containers connected to each other.
Go to detail
Drum rotating separator

Drum rotating separator

The drum separator is designed for separating large elements from the granulated fertilizers of required gauge. The separator can be installed before the entry onto the bucket elevator or under the…
Go to detail
Hvězdicové rotační síto

Hvězdicové rotační síto

Hvězdicová rotační síta se používají na třídění rozličných materiálů, např. zemin, písků, kompostů, rašelin, směsných odpadů, alternativních paliv (TAP, RDF, apod.), uhlí, škváry, různých drtí …
Go to detail
Magnetický separátor

Magnetický separátor

Magnetický separátor se umisťuje na závěsné konstrukci nad pásový dopravník. Slouží k odstranění kovových částí, které by mohly poškodit následující technologii. Jedná se např. o různé svorníky,…
Go to detail
Vibrating separator

Vibrating separator

Vibrating separators separate various fractions from 0.5 to 8 mm.
Go to detail
ARSY line - creation of websites and e-shops