Linka na drcení skleněných lahví

Případové studie

Linka na drcení skleněných lahví

Francouzské státní úřady potřebovaly řešit problém s odpadovými skleněnými lahvemi na vzdálených teritoriích, např. na ostrově Réunion v Indickém oceánu. Požadavek zněl na dodávku zařízení pro drcení skleněného odpadu, které je možné převážet na kontejnerových nosičích jako kontejnery. Navíc se zařízení musí vejít kvůli přepravě přes oceán do námořních kontejnerů. Účelem je zmenšení objemu skleněných odpadů, zejména lahví, a tím zlevnit dopravní náklady při jejich ekologické likvidaci, nebo použití v další výrobě.

Pečlivou konstrukcí se podařilo navrhnout automatickou linku a docílilo se zmenšení velikosti zařízení linky z původně tří námořních kontejnerů na dva. To umožňuje nejen přepravu po moři ve dvou 20 stopých námořních kontejnerech, ale také na souši jednou soupravou nosiče kontejnerů s přívěsem. Po dopravení technologie na určené místo je rychle sestavena linka na drcení skleněných lahví s výstupní drtí ve třech frakcích s definovanými parametry.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů