Plnění námořních kontejnerů sypkými hmotami

Případové studie

Plnění námořních kontejnerů sypkými hmotami

Překládkový terminál v mořském přístavu poptal linku na vykládku volně ložených granulovaných hnojiv z vagonů a jejich překládku do námořních kontejnerů. AGRO CS vyvinulo sestavu 2 speciálních teleskopicky výsuvných pásových dopravníků, které se automaticky střídavě zasouvají do 40´nebo 20´ námořních kontejnerů. Tzn., že jeden kontejner se plní a druhý se na plnění připravuje.

Pomocí automatického snímání zaplnění kontejneru, plnicí dopravník postupně zasypává prostor kontejneru od zadní stěny až ke vratům. Zákazník požadoval až 98% zaplnění objemu kontejneru, proto je pásový dopravník na konci vybaven speciálním řízeným rozmetacím diskem, aby se překládaný materiál dostal až ke stropu kontejneru a dosáhla se požadovaná zaplnitelnost i bez dodatečných drahých konstrukcí, které by kontejnery naklápěly do vertikální polohy. Protože je celá linka, která sestává z vykládky, přepravních cest a zasouvacích teleskopických plnicích dopravníků, vyrobena z nerezové oceli, zákazník na základě požadavků trhu na lince překládá do kontejnerů i potravinové suroviny, jako luštěniny a obilniny.

 Konfigurace 2 kontejnerových stanovišť umožňuje nepřetržitou nakládku, kdy jeden kontejner je plněn a druhý je zatím manipulační technikou vyměněn za prázdný. Takto se dosáhne produktivita linky na úrovni až 6 zaplněných kontejnerů za hodinu. Samozřejmě je možná i instalace 1 plnicího dopravníku s 1 kontejnerovým stanovištěm

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů