Obalování palet

Obalování palet

Obalování palet

Provádíme vhodný výběr a zakomponování stroje do technologie v rámci inženýringu AGRO CS, s čímž máme bohaté zkušenosti z předchozích realizací. Výběr ovinování nebo stretch hoodu je závislý na požadavcích zákazníka a době skladování.

Ovinovací stroj

Ovinovací stroj ovíjí zboží na paletě strečovou fólií z boků tak, aby se dosáhlo fixace zboží. Případné vytváření hermetického uzavření palety svrchu se provádí překryvem fólie z role, a to buď ručně nebo automaticky.

Ovinovací stroj navrhneme v různém stupni automatizace dle požadavku na výkon od poloautomatických strojů po plně automatické s překryvem vrchu palety. U poloautomatických strojů může začátek navedení fólie provést obsluha nebo stroj. Ukončení navinování fólie lze rovněž provést výše uvedeným způsobem. Pokud je třeba vrchní překryv, vkládá ho obsluha ručně po ovinutí palety do vrchu, před ukončením ovinování.

Výkony poloautomatických strojů jsou dle zručnosti obsluhy od 5až 25 palet/hod.

Plně automatické ovíječky pracují v automatickém režimu bez zásahu obsluhy, kdy fólie obíhá okolo palety a stahuje zboží na paletě dle nastavených programů. Ovíječka může být vybavena i vrchním automatickým překryvem, aby se déšť, sníh a prach nedostal k výrobkům.

Výkon plně automatických ovíječek je od 10 do 80 palet/hod.

Stretch hood

Stretch hood řeší fixaci paletovaného zboží z hlediska stability při dopravě a manipulaci s paletou a dále jeho ochranu před povětrnostními vlivy. Stroj je plně automatický. Sám si nejprve změří výšku palety a podle toho předpřipraví návlek. Návlek, tj. silnou za studena smrštitelnou fólii, která na vrchu již předem svařena, natáhne na paletu se zbožím. Tento stroj vkládáme softwarově a hardwarově do kompletního sytému balení a paletizace.

Výkon stroje je od 10 do 100 palet/hodinu.

Výbava stroje je řešena podle požadavků zákazníka.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů