Paletizace

Paletizace

Paletizace

Uzel paletizace řešíme dvěma možnými způsoby, a to buď paletizátorem, nebo robotickým pracovištěm. Jaký systém bude použit závisí na druhu paletizovaného materiálu, požadovaném výkonu a prostorových možnostech.

Paletizátor

Paletizátor je zařízení, které rovná nabalené zboží postupně do vrstev a jednotlivé vrstvy přesouvá na paletu. Po narovnání stanovených vrstev odjíždí narovnaná paleta k ovinutí. Paletizátor každou vrstvu přitlačuje dorazy pro dodržení vnějších rozměrů zboží. Každý paletizátor je doplněn automatickým zásobníkem prázdných palet, který zajišťuje nasunutí prázdné palety pro paletizaci. Paletizátory navrhujeme dle výkonu v provedení spodní nebo vrchní. Spodní paletizátor rovná vrstvu, kterou poté přesouvá na již rovnanou paletu. Vrchní paletizátor rovná vrstvu nahoře a rozrovnaná paleta sjíždí dolů – tím paletizátor umožňuje vyšší výkon.

Robotické pracoviště

Robotické pracoviště využívá k rovnání zboží na paletu robotického ramene s programy pro jednotlivé skladby rovnání. Robot odebírá zboží z odběrového místa, před kterým jsou podle výkonu navrhnuta akumulační místa, a ukládá je na rovnací místo. Před uložením prvního kusu najede na rovnací místo automaticky prázdná paleta. Po skončení rovnání odjíždí narovnaná paleta k fixaci ovíjením fólií (ovíječkou nebo stretch hoodem). Podle výkonu robotického pracoviště navrhujeme celý systém, počet robotů a řízení celého procesu paletizace včetně dálkové správy o množství napaletovaného zboží a jeho druhu.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů