Dodávame strojárenské výrobky

Dodávame strojárenské výrobky

Ako vám môžeme pomôcť?

Hľadám riešenie Hľadám výrobok

Divízia má mnohoročnú tradíciu a skúsenosti vo vývoji, výrobe a dodávkach strojov, zariadení a celých prevádzkových súborov na manipuláciu so sypkými hmotami. Najmä pre operácie naskladňovania, prepravy, miešania, triedenia, dávkovania, váženia, plnenia a balenia až po paletizáciu, robotizáciu a ovíjanie paliet napr. granulovaných priemyselných hnojív, substrátov, obilia, pieskov, štrkov, zemín, kompostov, odpadov a podobne.

Urobte s nami
svet krásnejším.

Naše služby

Naše služby

Tradícia od roku
1992

Strojárenská divízia vyrába a dodáva technológie pre:

naskladňovanie: násypky, silá

manipulácia s materiálom: dopravníky pásové, šnekové, vibračné, špirálové, pneumatické, korčekové elevátory, rozdeľovacie klapky

miešanie: diskontinuálne, kontinuálne, mobilné miešacie zariadenie

triedenie: triediče rotačné, vibračné, sitové, rotační hviezdicové, mobilne triediace zariadenia

dávkovanie: komponentov a mikrokomponentov, dávkovacie zásobníky

odvažovanie: násypiek, síl, cisterien, nádrží

váženie: bremien, mostové váhy

plnenie: vakov otvorených a ventilových, big bagov

paletizácia: valčekové dráhy, paletizátory, roboty, ovíjanie paliet

Prípadové štúdie

Plnenie námorných kontejnerov sypkými hmotami

Plnenie námorných kontejnerov sypkými hmotami

Prekládkový terminál v morskom prístave dopytoval linku na vykládku voľne ložených granulovaných hnojív z vagónov a ich prekládku do námorných kontajnerov. AGRO CZ vyvinulo zostavu 2 špeciálnych teleskopicky výsuvných pásových dopravníkov, ktoré sa automaticky striedavo zasúvajú do 40' alebo 20' námorných kontajnerov. To znamená, že jeden kontajner sa plní a druhý sa na plnenie pripravuje.


Čítať viac

Prípadové štúdie

Drvenie odpadu v spaľovni

Drvenie odpadu v spaľovni

Zákazník požadoval drvenie zhabaných neautorizovaných značiek topánok, oblečenia, plastových hračiek, kartónov cigariet, likvidáciu dokumentov a pod. Vstupné odpad mal rôznu veľkosť krabíc od 200 x 400 x 200 mm, až po 600 x 800 x 600 mm. Požadovaná výstupná drť 80 x 200 mm a množstve cca 3-5 t / hod.


Čítať viac

Prípadové štúdie

Linka na likvidáciu meradiel

Linka na likvidáciu meradiel

Zákazník potreboval spoľahlivo likvidovať vyradené elektromery, ktoré slúžili na meranie spotreby elektrickej energie ako podklad k fakturácii. Požadoval teda špecializovaný samostatný stroj s kapacitou 500 zlikvidovaných elektromerov za hodinu. Poškodenie musí byť také, aby prístroje už nemohli byť použité, ale následne môžu byť z nich vytriedené jednotlivé komponenty na ekologickú likvidáciu alebo použitie v ďalšej výrobe.


Čítať viac

Prípadové štúdie

Linka na drvenie sklenených fliaš

Linka na drvenie sklenených fliaš

Francouzské státní úřady potřebovaly řešit problém s odpadovými skleněnými lahvemi na vzdálených teritoriích, např. na ostrově Réunion v Indickém oceánu. Požadavek zněl na dodávku zařízení pro drcení skleněného odpadu, které je možné převážet na kontejnerových nosičích jako kontejnery. Navíc se zařízení musí vejít kvůli přepravě přes oceán do námořních kontejnerů. Účelem je zmenšení objemu skleněných odpadů, zejména lahví, a tím zlevnit dopravní náklady při jejich ekologické likvidaci, nebo použití v další výrobě.


Čítať viac
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov