Kto sme

Kto sme

AGRO CS je rýdzo českou spoločnosťou, založenou v roku 1992. V tom čase nadviazala na činnosť Agropodniku Česká Skalice, ktorý slúžil poľnohospodárom v oblasti poradenstva, skladovania a aplikácie hnojív. Pre svoj rozvoj AGRO CS v nasledujúcich rokoch využilo odborných skúseností a znalostí a v roku 1994 rozšírilo svoje aktivity o výrobu substrátov a výrobu spotrebiteľských balení hnojív. Túto činnosť spoločnosť naďalej systematicky rozširovala a v súčasnej dobe patrí v strednej a východnej Európe k popredným výrobcom substrátov, hnojív a trávnych osív.

Strojárenská divízia a jej riadiaci manažment aj technológia je známy v tuzemsku, ale aj v zahraničí (Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina). Divízia má mnohoročnú tradíciu a skúsenosti vo vývoji, výrobe a dodávkach strojov, zariadení a celých prevádzkových súborov na manipuláciu so sypkými hmotami. Najmä pre operácie naskladňovanie, prepravu, miešanie, triedenie, dávkovanie, váženie, plnenie a balenie až po paletizáciu, robotizáciu a ovíjanie paliet napr. pevných priemyselných hnojív, substrátov, obilia, pieskov, štrkov, zemín, kompostov, odpadov, apod.

Strojárenská divízia vyrába a dodáva technológie pre:

 • naskladňovanie: násypky, silá
 • manipuláciu s materiálom: dopravníky pásové, šnekové, vibračné, špirálové, pneumatické, korčekové elevátory, rozdeľovacie klapky
 • miešanie: diskontinuálne, kontinuálne, mobilné miešacie zariadenie
 • triedenie: triediče rotačné, vibračné, sieťové, rotačné hviezdicové, mobilné triediace zariadenie
 • dávkovanie: komponentov a mikrokomponentov, dávkovacie zásobníky
 • váženie: násypiek, síl, cisterien, nádrží
 • váženie: bremien, mostové váhy
 • plnenie: vriec otvorených a samouzatváracích, big bagov
 • paletizáciu: valčekové dráhy, paletizátory, roboty, ovíjanie paliet

Strojárenská divízia vykonáva:

 • spracovanie ponuky podľa dopytu zákazníka
 • vlastnú projektovú a konštrukčnú činnosť
 • výroba strojov a zariadení vrátane subdodávok
 • dodávka požadovanej technológie vrátane montáže
 • odskúšanie technológie, zaškolenie obsluhy a údržby
 • záručný a pozáručný servis
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov