Zhadzovacie hradítko

Zhadzovacie hradítko

Zhadzovacie hradítko

Linka miešania rašelinových substrátov končí naskladňovacím dopravníkom so zhadzovacími hradítkami, ktoré zaisťujú sypanie substrátu do veľkoobjemových zásobných násypiek baliacej linky. Hradítko sa umiestňuje na vodorovnú časť pásového dopravníka nad zásobník, do ktorého sa má surovina sypať. Ovládanie hradítka je pneumatické a je riadené automaticky z velínu. Hradítko môže byť jednostranné (zhŕňa materiál z pásu na jednu stranu), alebo dvojstranné.

Základné technické údaje

HS-J 90
Výkon až 160 m3/h

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov