Triediareň odpadov - WS

Triediareň odpadov - WS

Triediareň odpadov - WS

Triediarne odpadov sú navrhované na zákazku podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Sú konštruované stavebnicovým systémom s ohľadom na požadovaný výkon, štruktúru odpadu a požadovanú výstupnú komoditu. Súčasne sú konštruované s ohľadom na bezpečnosť, hygienu, jednoduchosť ovládania, ergonómiu a tepelnú pohodu obsluhy v mieste samotného triedenia. Dopravníkový systém možno navrhnúť variabilne podľa požadovanej kapacity. Kapacitu triediace linky možno ovplyvniť počtom obsadených triediacich miest, alebo pomocou plynulej zmeny rýchlosti dopravných ciest. Vytriedený odpad možno dopravovať pomocou sklzov do komôr paketovacích lisov alebo do pristavených kontajnerov. Odpad z triediarne, ktorý je určený na skládkovanie, možno v našich drvičoch nadrviť na malé kúsky a tým zmenšiť jeho objem, aby sa neprevážal vzduch. Tým sa súčasne znížia náklady na dopravu i skládkovanie.

Triediarne môžu mať dopravné pásy šírky 800 až 1 200 mm a dĺžky podľa požiadaviek zákazníka. Pásy môžu byť z PVC, gumy, s príklopmi, hladké, s bočnými vlnovcami  a podobne.

Technické údaje

Typ Pracovná plocha
d x š (mm)
Príkon
kW
Výkon
(m3/hod)
WS 800 5 600 x 4 000 13 20

Priemyselné odvetvie

spracovanie odpadov

spracovanie odpadov

automobilový

automobilový

doprava a logistika

doprava a logistika

drevospracujúci

drevospracujúci

elektrotechnický

elektrotechnický

energetika

energetika

gumárenský

gumárenský

chemický

chemický

poľnohospodárstvo

poľnohospodárstvo

potravinársky

potravinársky

stavebníctvo

stavebníctvo

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov