Lis big balov

Lis big balov

Lis big balov

Na balenie vytriedených rašelín a rašelinových substrátov do veľkoobjemových big balov sa používa stacionárny lis. Rašelina príslušnej frakcie je naložená kolesovým čelným nakladačom alebo sypaná zhadzovacím hradítkom do zásobníka lisu. Zásobník je opatrený sklopnou bočnicou, pohyblivým dnom, rozdružovačom a nastaviteľným hradítkom. Rašelina alebo substrát z neho vypadáva na šikmý pásový dopravník, ktorý surovinu dopravuje do horného váženého predzásobníka lisu. Potom je materiál dávkovaný do komory lisu. Lisovanie prebieha v dolnej komore lisu priamo na palete.

Lis balí vytriedenú rašelinu alebo substrát do big balov o zlisovanej veľkosti 3,5 - 6 m3 a pracuje úplne automaticky. Materiál sa lisuje baranom silou až 60 ton, následne sa lisovaná surovina ovíja stretchovacou fóliou so zváraním dna a vrchu alebo sa plní do PE vreca, ktoré sa vo vrchnej časti zavarí. Lis je riadený riadiacim systémom UNITRONIC s dotykovým displejom s uhlopriečkou 12 palcov. Neoddeliteľnou súčasťou lisu je hydraulický agregát, ktorý riadi proces lisovania. Po dokončení baliaceho procesu je big bal odsunutý valčekovým dopravníkom.

Základné technické údaje

LBB-12
Výkon                               12 – 18 big balov/hod
Príkon lisu                        35 kW
Veľkosť big balu               3 až 6 m3

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov