Paletizácia

Paletizácia

Paletizácia

Paletizácia alebo ukladanie vriec na palety, môže byť poloautomatická, úplne automatická, alebo robotická.

Poloautomatický paletizátor PP

Poloautomatický paletizátor sa skladá z hydraulickej zdvíhacej plošiny, zásobníka prázdnych paliet, valčekového dopravníka, obslužnej plošiny a rozvodnej skrine. Pri práci obsluha stojí na obslužnej plošine a ukladá vrecia, ktoré jej prisúva dopravník, ručne na paletu paletizátora. Ukladanie sa vykonáva vo vrstvách a paleta, umiestnená na valčekovom dopravníku, sa postupne spúšťa dole.

Automatický paletizátor PA

Paletizátor je zariadenie, ktoré rovná nabalené vrecia postupne do vrstiev a jednotlivé vrstvy presúva na paletu. Po vyrovnaní stanovených vrstiev odchádza narovnaná paleta k ovinutiu. Paletizátor každú vrstvu pritláča dorazmi na dodržanie vonkajších rozmerov palety. Každý paletizátor je doplnený automatickým zásobníkom prázdnych paliet, ktorý zaisťuje prísun prázdnej palety na paletizáciu. Paletizátory navrhujeme podľa výkonu v prevedení spodnej alebo vrchnej. Spodný paletizátor rovná vrstvu, ktorú potom presúva na už rovnanú paletu. Vrchný paletizátor rovná vrstvu hore a rozrovnaná paleta schádza dole - tým paletizátor umožňuje vyšší výkon.

Automatické paletizátory firma AGRO CS nevyrába, ale do svojich liniek zaraďuje stroje z dovozu. Jedná sa o automaticky paletizujúce vzostupné alebo zostupné zariadenia, ktoré sa dlhodobo osvedčili. Po dokončení vyrovnania poslednej vrstvy odchádza automaticky paleta k ovinovaciemu stroju.

Robotické pracovisko RP

Robotické pracovisko využíva na rovnanie tovaru na paletu robotické rameno s programami pre jednotlivé skladby vyrovnávania. Robot odoberá tovar z odberového miesta, pred ktorým sú podľa výkonu navrhnuté akumulačné miesta, a ukladá ich na rovnacie miesto. Pred uložením prvého kusu nabehne na rovnacie miesto automaticky prázdna paleta. Po skončení rovnania odchádza narovnaná paleta k fixácii ovíjaním fóliou (ovíjačkou alebo stretch hoodom). Podľa výkonu robotického pracoviska navrhujeme celý systém, počet robotov a riadenie celého procesu paletizácie vrátane diaľkovej správy o množstve napaletovaného tovaru a jeho druhu. Do našich technológií používame robotické ramená FANUC.

Technické údaje

Základné technické údaje
Výkon
až 5 vriec / min.
Príkon
do 5 kW
Základné technické údaje
Výkon
až 22 vriec / min.
Príkon
do 30 kW
Základné technické údaje
Výkon
až 10 vriec / min.
Príkon
do 20 kW
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov