Drvič dvojhriadeľový s jedným pohonom – SDS

Drvič dvojhriadeľový s jedným pohonom – SDS

Drvič dvojhriadeľový s jedným pohonom – SDS

Dvojhriadeľové drviče radu SDS sú určené pre použitie v prevádzkach so zvýšeným nárokom na životnosť, silu, spoľahlivosť a údržbu, napr. v triediarňach odpadov, linkách na recykláciu plastov, linkách na spracovanie pneumatík osobných vozidiel, na drvenie dreva, použitých olejových filtrov automobilov a pod. Výsledná drť sa ďalej používa ako alternatívne palivo, pre ďalšie spracovanie alebo len pre zmenšenie objemu odpadov s účelom zlacnenia a zvýšenia ekológie dopravy (aby sa neprevážali vzduch).

Drviče môžu byť v prevedení stacionárnom alebo mobilnom na naťahovacích rámoch, popr. s elektrocentrálou pre likvidáciu skládok na rôznych miestach. Drviče sú vybavené riadiacim systémom, ktorý nevyžaduje veľkú pozornosti obsluhy. Systém samočinne stráži preťaženie drviča, počet nastavených reverzácií pohonu a počet motohodín.

Technické údaje

Typ Pracovná plocha
d x š (mm)
Príkon
kW
Výkon
(kg/hod)
Výstupná frakcia
(mm)
Hmotnosť
(kg)
SDS 560 560 x 560 7,5 - 22 1 500 - 3 000 20 x 100 - 150 2 000
SDS 850 850 x 560 22 - 30 2 000 - 3 500 20 x 100 - 150 2 300
SDS 1000 1 000 x 560 22 - 30 2 800 - 3 800 20 x 100 - 150 2 500

Priemyselné odvetvie

spracovanie odpadov

spracovanie odpadov

automobilový

automobilový

doprava a logistika

doprava a logistika

drevospracujúci

drevospracujúci

elektrotechnický

elektrotechnický

energetika

energetika

gumárenský

gumárenský

chemický

chemický

poľnohospodárstvo

poľnohospodárstvo

potravinársky

potravinársky

stavebníctvo

stavebníctvo

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov