Baliace zariadenie pre veľkoobjemové vaky (big bagy)

Baliace zariadenie pre veľkoobjemové vaky (big bagy)

Baliace zariadenie pre veľkoobjemové vaky (big bagy)

Baliace zariadenie je určené pre plnenie veľkoobjemových vakov (big bagov) sypkým materiálom v rozsahu od 200 do 1 500 kg. Zariadenie funguje v automatickom režime, obsluha iba nasadí prázdne big bagy na plniacu hubicu a po dokončení plnenia zaviaže vak.

Zariadenie môže plniť big bagy s vložkou alebo bez nej, jednouché, alebo štvor-uché, na palete alebo bez palety. Zariadenie je vybavené automatickým systémom predfukovania big bagu. Postup plnenia začína tarováním obalu, pokračuje plnením nahrubo a jemným dovážením. V priebehu plnenia systém odsávania odstraňuje z big bagov prach. V dolnej časti je umiestnený vážiacu mostík s dopravníkom, určený na váženie a premiestňovanie naplnených big bagov z baliaceho zariadenia na odsuvný dopravník, z ktorého naplnené vaky so zabaleným produktom odoberá teleskopický manipulátor alebo vysokozdvižný vozík.

Technické údaje

Základné technické údaje
Výkon dávkovania
pri dávke 1 000 kg
30 – 90 ks/hod.
Vážená dávka
200 – 1 500 kg
Presnosť dávkovania
±0,5 %
Pohon1,1 – 4 kWh

Vážiaci dopravník
Tenzometre
4 х 1 000 kg
Dĺžka1 000 mm
Šírka pásu
1 200 mm
Rýchlosť pohybu pásu
riadi sa meničom frekvencie

Odsunový dopravník
Dĺžka3 000 – 10 000 mm
Šírka pásu
1 200 mm
Rýchlosť pohybu pásu
riadi sa meničom frekvencie
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov