Mobilné baliace zariadenie pre veľkoobjemové vaky (big bagy)

Mobilné baliace zariadenie pre veľkoobjemové vaky (big bagy)

Mobilné baliace zariadenie pre veľkoobjemové vaky (big bagy)

Táto technológia je mobilnou verziou Baliaceho zariadenia pre veľkoobjemové vaky (big bagy), ktorá je určená na umiestnenie na akejkoľvek spevnenej ploche a zaisťuje balenie granulovaných minerálnych hnojív do veľkoobjemových vakov - big bagov. Technológia je uložená v jednom 20-stopovom kontajneri, vrátane vstupného zásobníka a odsuvného dopravníka hotových big-bagov.

Výkon dávkovanie do veľkoobjemových vakov je 60-70 kusov flexibilných kontajnerov s hmotnosťou 800 kg za hodinu.

V prepravnom režime sa jedná o jeden 20-stopový kontajner, ktorý je zabezpečený proti odcudzeniu prípadne poškodenie technológie. Pre pracovný režim sa vytiahne z kontajnera vstupnej násypka a odsuvný dopravník vakov a jednoducho sa rozostavia nad a ku kontajneru pomocou manipulátora s následným prepojím k hlavnému kontajneru pomocou rychlozásuviek. Tento proces je veľmi rýchly a jednoduchý. Po ukončenie prác je možné vždy hlavný kontajner ľahko uzamknúť v pracovnom a aj prepravnom režime. Výhodou tejto technológie je veľmi jednoduchá a rýchla montáž a demontáž (konverzia medzi prepravným a pracovným režimom). Kontajner sa môže viezť na prepravníka kontajnerov alebo na prepravnej plošine návesu..

Technické údaje

Základné technické údaje
Výkon dávkovania
pri dávke 1 000 kg
60 – 70 ks/hod.
Vážená dávka
100 – 1 100 kg
Presnosť dávkovania
±0,5 %
Pracovná teplota-10 - +40 Cº

Vážiaci dopravník
Tenzometre
4 х 1 000 kg
Dĺžka1 000 mm
Šírka pásu
1 200 mm
Rýchlosť pohybu pásu
riadi sa frekvenčným meničom

Odsunový dopravník
Dĺžka
3 500 mm
Šírka pásu
1 200 mm
Rýchlosť pohybu pásu
riadi sa frekvenčným meničom
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov