Linka na spracovanie sklenených fliaš - GSL

Linka na spracovanie sklenených fliaš - GSL

Linka na spracovanie sklenených fliaš - GSL

Linka je určená pre nadrvenie sklenených fliaš na stanovenú výstupnú frakciu. Je navrhnutá ako semimobilné zariadenie. Linka je zostavená z dvoch kontajnerov, ktoré na seba nadväzujú. Je vybavená vstupnou násypkou s pásovým dopravníkom a tromi drvičmi, ktoré sklenené fľaše nadrvia najskôr na hrubšie a potom na jemné kúsky. Na drviče nadväzuje vibračný triedič, ktorý výstupnú drvinu rozdelí do troch stanovených výstupných frakcií (napr. 0 - 4 mm, 4 - 6 mm a väčšie). Na dopravu každej výstupnej frakcie sú použité malé sklopné pásové dopravníky. Tieto dopravníky dopravia jednotlivé výstupné frakcie do jednotlivých big bagov. Big bagy sú zavesené na montážnych stojanoch. Linka je ľahko premiestniteľná a možno ju rýchlo pripraviť na prevádzku.

Technické údaje

Typ Veľkosť zariadenia / haly
(m)
Príkon
kW
Výkon
(kg/hod)
Diery sita
(mm)
Výstupná frakcia
(mm)
GSL 01 6 x 12 x 3 50 3 000 - 5 000 4 - 8 1 - 8

Priemyselné odvetvie

spracovanie odpadov

spracovanie odpadov

automobilový

automobilový

doprava a logistika

doprava a logistika

drevospracujúci

drevospracujúci

elektrotechnický

elektrotechnický

energetika

energetika

gumárenský

gumárenský

chemický

chemický

poľnohospodárstvo

poľnohospodárstvo

potravinársky

potravinársky

stavebníctvo

stavebníctvo

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov