Miešanie rašelinových substrátov

Miešanie rašelinových substrátov

Linka miešania rašelinových substrátov začína dvomi a viac vstupnými dávkovacími násypkami, každá s objemom min. 10 m3. Do týchto násypiek sa nakladajú nakladačom rôzne druhy rašelín a aj iné materiály, napr. komposty, zeminy, piesky a pod. Násypky sú vybavené pohyblivým dnom, popr. aj rozdružovačmi pre lepšie rozvoľnenie zásobného materiálu. Z násypiek sa materiál prepravuje pásovými dopravníkmi buď na safety screen, kde sa oddelia hrubšie prímesy, alebo v zimnom období zamrznuté kusy nad cca 30 mm, ktoré by zhoršovali kvalitu substrátov.

Potom materiál vstupuje do homogenizačnej jednotky.

Z homogenizačnej jednotky sa vstupné suroviny posúvajú pásovými dopravníkmi do bubnovej rotačnej miešačky. Nad dopravníkmi pred miešacím zariadením sú umiestnené vážené dávkovače prísad (mikrokomponentov), tj hnojív, vápenca, bentonitu a perlitu. Dávkovače sú pásové, šnekové alebo vibračné. Dávkovače hnojiva a vápenca sú na váhach a dávkovanie týchto prísad je riadené automatizovaným systémom. Dávkovanie perlitu a bentonitu je na objemovej báze. Silo na vápenec je umiestnené vonku mimo výrobnej haly a vápenec sa do dávkovača dopravuje šnekovými dopravníkmi. Z miešačky sa materiál prepravuje pásovými dopravníkmi na nakladací vodorovný pásový dopravník, z ktorého sa pomocou zhadzovacích hradítok dostáva do zásobníkov na balenie.

Technológiu miešania dopĺňajú rozprašovače vody a tekutých hnojív.

Substráty a hnojivá navrstvené na pásovom dopravníku je potrebné riadne premiešať. Kontinuálne miešanie substrátov sa vykonáva v dvoch krokoch. Prvé predmiešanie sa vykonáva miešacími kotúčmi už na pásovom dopravníku, ktorý vedie k bubnovej miešačke, kde je potom substrát v druhom kroku dokonale premiešaný.

Celá výrobná linka na spracovanie rašeliny je riadená z jedného pracoviska operátora. To je umiestnené v klimatizovanej miestnosti na vyvýšenej pracovnej podeste nad pásovými dopravníkmi. Tu sú aj dávkovače prísad a ich prevádzková zásoba. Celá linka je riadená softvérom vyvinutým našou spoločnosťou AGRO CS, ktorá má 30-ročné skúsenosti s vlastnou výrobou substrátov.

Miešanie rašelinových substrátov
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov