Ovinovanie vriec na paletách

Ovinovanie vriec na paletách

Ovinovanie vriec na paletách

Vykonávame vhodný výber a zakomponovanie stroja do technológie v rámci inžinieringu AGRO CS, s čím máme bohaté skúsenosti z predchádzajúcich realizácií. Výber druhu ovinovania alebo stretch hoodu je závislý od požiadaviek zákazníka a doby skladovania.

Ovinovací stroj

Ovinovací stroj ovíja tovar na palete strečovou fóliou z bokov tak, aby sa dosiahla fixácia tovaru (vriec). Prípadné vytváranie hermetického uzavretia palety zvrchu sa vykonáva prekryvom fólie z rolky, a to buď ručne, alebo automaticky.

Ovinovací stroj navrhneme v rôznom stupni automatizácie podľa požiadavky na výkon od poloautomatických strojov po plne automatické s prekryvom vrchu palety. Ovinovacie stroje firma AGRO CS nevyrába, ale do svojich liniek zaraďuje stroje subdodávateľov aj z dovozu, ktoré sa dlhodobo veľmi osvedčili.

Poloautomatický ovinovací stroj OSP

Pri poloautomatických strojoch môže začiatok navedenia fólie vykonať obsluha alebo stroj. Ukončenie navinovania fólie je možné taktiež vykonať vyššie uvedeným spôsobom. Pokiaľ je treba vrchný prekrytie, vkladá ho obsluha ručne po ovinutí palety do vrchu, pred ukončením ovinovania.

Automatický ovinovací stroj OSA

Plne automatický ovíjací stroj pracuje v automatickom režime bez zásahu obsluhy, kedy fólia obieha okolo palety a sťahuje tovar na palete podľa nastavených programov. Ovíjací stroj môže byť vybavený aj vrchným automatickým prekryvom, aby sa k výrobkom nedostal dážď, sneh a prach.

Stretch hood OSSH

Stretch hood rieši fixáciu paletovaného tovaru z hľadiska stability pri doprave a manipulácii s paletou a ďalej jeho ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Stroj je plne automatický. Sám si najprv zmeria výšku palety a podľa toho predpripraví návlek. Návlek, tj silnú za studena zmrštiteľnú fóliu, ktorá je na vrchu už vopred zvarená, natiahne na paletu s tovarom. Tento stroj vkladáme softvérovo a hardvérovo do kompletného systému balenia a paletizácie. Výbava stroja je riešená podľa požiadaviek zákazníka.

Technické údaje

Základné technické údaje
Výkon
5 - 20 paliet / hod. podľa zručnosti obsluhy
Príkon
1,5 - 7,5 kW
Základné technické údaje
Výkon
10 až 80 paliet / hod.
Príkon
2,2 - 15 kW
Základné technické údaje
Výkon
10 až 100 paliet / hod.
Príkon
až 20 kW
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov