Technologický proces

Technologický proces

  • Úvod
  • Technologický proces

Technológie pre minerálne hnojivá

Pre zobrazenie schémy technologického postupu, otvorte, prosím, tuto stránku na notebooku alebo stolnom počítači.

Technológie pre rašelinu a substráty

Pre zobrazenie schémy technologického postupu, otvorte, prosím, tuto stránku na notebooku alebo stolnom počítači.


Výber drviča podľa::

Drvič jednohriadeľový – SS

Drvič jednohriadeľový – SS

Priemyselný drvič typu SS je určený na drvenie materiálu na jemnú výstupnú frakciu prevažne v jednom stupni. Veľkosť výstupnej frakcie je daná veľkosťou ôk sita uloženého pod rotorom drviča.
podrobnejšie info
Drvič dvojhriadeľový s jedným pohonom – SDS

Drvič dvojhriadeľový s jedným pohonom – SDS

Dvojhriadeľové drviče radu SDS sú určené pre použitie v prevádzkach so zvýšeným nárokom na životnosť, silu, spoľahlivosť a údržbu, napr. v triediarňach odpadov, linkách na …
podrobnejšie info
Drvič dvojhriadeľový s jedným pohonom a valcovým triediacim sitom - SDS drum

Drvič dvojhriadeľový s jedným pohonom a valcovým triediacim sitom - SDS drum

Drvič s triediacim sitom je vhodný tam, kde nie je nutný veľký výkon, ale je nutné garantovať veľkosť výstupnej frakcie. Odpad, ktorý vpadá do násypky drviče, je pomletý a voľne gravitačne padá na…
podrobnejšie info
Malý drvič dvojhriadeľový s dvoma pohonmi - SDTx

Malý drvič dvojhriadeľový s dvoma pohonmi - SDTx

Dvojhriadeľové drviče radu SDTx, kde "x" je dĺžka pracovnej komory, sú určené pre použitie v prevádzkach so zvýšeným nárokom na životnosť, silu, spoľahlivosť a údržbu, napr. v …
podrobnejšie info
Drvič dvojhriadeľový s dvoma pohonmi - SDT

Drvič dvojhriadeľový s dvoma pohonmi - SDT

Dvojhriadeľové drviče radu SDT sú určené pre použitie v prevádzkach, kde je zvýšený nárok na životnosť, silu, spoľahlivosť a údržbu, napr. v spaľovniach a triediarňach…
podrobnejšie info
Drvič štvorhriadeľový s dvoma pohonmi - SQT

Drvič štvorhriadeľový s dvoma pohonmi - SQT

Drvič štvorhriadeľový je určený pre linky na spracovanie odpadov, triediarne, výhrevne, spaľovne (PET fľaše, plasty, papier, káble, kartóny, drevo) linky na spracovanie substrátov, rašeliny…
podrobnejšie info
Granulátor – G

Granulátor – G

Granulátory série G sú určené pre použitie v prevádzkach, kde je zvýšený nárok na životnosť, silu, spoľahlivosť a údržbu. Vhodné sú pre samostatné použitie, ale aj pre zaradenie v …
podrobnejšie info
Nožový mlyn – MK

Nožový mlyn – MK

Rýchlobežné nožové mlyny sa používajú na mletie celých, prípadne vopred nahrubo drvených odpadov, plastových nepodarkov z výroby, ďalej elektrošrotu, káblov, PET fliaš a podobne.…
podrobnejšie info
Kladivový mlyn – MH

Kladivový mlyn – MH

Kladivový mlyn MH450 je určený na mletie strešnej krytiny (škridiel), tehál (výroba antuky), krehkých materiálov, skla, plastov, keramiky, tlačených spojov a podobne. Zariadenie má robustnú…
podrobnejšie info
Hybridní drvič – SH

Hybridní drvič – SH

Hybridný drvič je zariadenie, ktoré sa využíva na veľmi hrubé drvenie v triediarňach odpadov, v linkách na spracovanie odpadu, ale najmä v linkách na spracovanie…
podrobnejšie info
Triediareň odpadov - WS

Triediareň odpadov - WS

Triediarne odpadov sú navrhované na zákazku podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Sú konštruované stavebnicovým systémom s ohľadom na požadovaný výkon, štruktúru odpadu a …
podrobnejšie info
Linka na spracovanie sklenených fliaš - GSL

Linka na spracovanie sklenených fliaš - GSL

Linka je určená pre nadrvenie sklenených fliaš na stanovenú výstupnú frakciu. Je navrhnutá ako semimobilné zariadenie. Linka je zostavená z dvoch kontajnerov, ktoré na seba nadväzujú.
podrobnejšie info
Bubnový triediaci stroj

Bubnový triediaci stroj

Bubnový třídič je určen pro oddělení velkých částí od granulovaných hnojiv potřebné velikosti. Třídič lze umístit před vstupem do korečkového elevátoru nebo pod výsypem z elevátoru, tj. před násypku…
podrobnejšie info
Hvězdicové rotační síto

Hvězdicové rotační síto

Hvězdicová rotační síta se používají na třídění rozličných materiálů, např. zemin, písků, kompostů, rašelin, směsných odpadů, alternativních paliv (TAP, RDF, apod.), uhlí, škváry, různých drtí …
podrobnejšie info
Magnetický separátor

Magnetický separátor

Magnetický separátor se umisťuje na závěsné konstrukci nad pásový dopravník. Slouží k odstranění kovových částí, které by mohly poškodit následující technologii. Jedná se např. o různé svorníky,…
podrobnejšie info
Vibračný triedič

Vibračný triedič

Vibračný triedič separuje frakcie od 0,5 do 8 mm.
podrobnejšie info
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov