Hviezdicové rotačné sito

Hviezdicové rotačné sito

Hviezdicové rotačné sito

Hviezdicové rotačné sitá sa používajú na triedenie rozličných materiálov, napr. zemín, pieskov, kompostov, rašelín, zmiešaných odpadov, alternatívnych palív (TAP, RDF, apod.), uhlia, škvary, rôznych drtí (stavebných, gumových, drvených pneumatík, drevených, štiepky, peletiek) a mnohých ďalších. Výhodou oproti iným triedičom je okrem vysokého výkonu aj bezproblémové triedenie vlhších materiálov, ktorý by klasické sitá upchávali. Z hľadiska použitia sa sitá delia na triediace a bezpečnostné (safety screen).

Princíp triedenia spočíva v prepadávaní triedeného materiálu medzerami medzi rotujúcimi hriadeľmi s hviezdicami (podsitný podiel, tiež frakcia). Materiál, ktorý neprepadne je hviezdicami dopravený na koniec sita, kde vypadne ako odpad (nadsietny podiel). Hriadele sú osadené celozakrytovanými ložiskami a sú poháňané krytými reťazovými rozvodmi od pohonných jednotiek. Pohon je riešený elektroprevodovkami umiestnenými na boku stroja. Hviezdicové sito sa skladá zo sekcií so samostatnými pohonmi, ktoré sú riadené frekvenčnými meničmi. Každá sekcia sa nastavuje zvlášť podľa prevádzkových podmienok na mieste, kedy sa vykoná aj jemná regulácia výslednej frakcie za chodu zariadenia plynulou zmenou otáčok. Jednotlivé sekcie môžu byť osadené rôznymi hviezdicami.

Materiál sa musí na vstupe do hviezdicového sita podávať rovnomerne po celej šírke pracovného priestoru v smere toku materiálu, rozdrvený a starostlivo rozvoľnený. Nadsietny podiel musí byť dobre odvádzaný a nesmie sa hromadiť za výpadom zo sita, napr. vplyvom úzkeho potrubia.

Zariadenie sa odporúča doplniť zásobnou násypkou s podávačom a rozdružovačom a dopravníkmi na odvod oboch podielov. Sito je doplnené čidlami otáčok a centralizovaným mazaním, popr. ďalšou zabezpečovacou technikou.

Hviezdice môžu byť gumené, gumené antistatické, oceľové z konštrukčnej ocele, z tvrdokovu (HARDOX), nerezové, plastové, alebo podľa požiadavky zákazníka.

Povrchová úprava je riešená odolným náterom, žiarovým zinkovaním, alebo nerezovým prevedením.

Sitá sa môžu zostavovať do kompletov (kaskád) na získanie viacerých frakcií. Vyrába sa tiež v mobilnom variante, prípadne s vlastným zdrojom elektrickej energie.

Hviezdicové sito sa navrhuje podľa konkrétnych potrieb zákazníka konfiguráciou základných parametrov:

1) frakcia (v mm)
2) požadovaného výkonu v m3/hod. (alebo podľa mernej hmotnosti suroviny v t/hod.)
3) pracovnej šírky v mm
4) pracovnej dĺžky v mm

Technické údaje

Základné technické údaje
Výkon
20 – 200 t/h (20 – 350 m3/h) je závislý na použitоm druhu materiálu a jeho vlhkosti
Pracovná šírka
600 – 1 800 mm
Pracovná dĺžka
2 000 – 9 000 mm
Frakcia0 – 150 mm
Príkon2,2 – 20 kW
Prostredienormálne alebo ATEX (zóny 21 a 22)
Pracovná teplota-10 až +40 °C


ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov