Baliaci (plniaci) automatický stroj do vriec

Baliaci (plniaci) automatický stroj do vriec

Baliaci (plniaci) automatický stroj do vriec

Substrát na balenie do vriec dopravuje šikmý pásový dopravník do prevádzkového zásobníka baliaceho stroja. V linke môže byť inštalovaných niekoľko baliacich strojov so zásobovacími dopravnými cestami.

Baliace stroje firma AGRO CS nevyrába, ale do svojich liniek zaraďuje stroje z dovozu. Jedná sa o automaticky dávkujúce a baliace zariadenia, ktoré sa dlhodobo osvedčili. Tieto zariadenia samostatne vykonávajú balenie zváraním polyetylénových vriec z fólie odvíjanej z cievky. Vrecia napĺňa dvojúrovňový objemový dávkovač. Ovládanie baliaceho zariadenia sa uskutočňuje pomocou dotykového displeja veľkosti 8,4". Súčasťou baliaceho procesu je následné formovanie plných vriec a vytláčanie vzduchu z nich pred paletizáciou.

Základné technické údaje

Šírka vriec                      200 - 750 mm
Dĺžka vriec                     200 - 1 170 mm
Šírka fólie                      max. 1 560 mm
Objem vriec                   20 - 250 l
Kapacita                        do 22 vriec/min
Príkon                            30 kW

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov