Linka na likvidáciu meradiel

Prípadové štúdie

Linka na likvidáciu meradiel

Zákazník potreboval spoľahlivo likvidovať vyradené elektromery, ktoré slúžili na meranie spotreby elektrickej energie ako podklad k fakturácii. Požadoval teda špecializovaný samostatný stroj s kapacitou 500 zlikvidovaných elektromerov za hodinu. Poškodenie musí byť také, aby prístroje už nemohli byť použité, ale následne môžu byť z nich vytriedené jednotlivé komponenty na ekologickú likvidáciu alebo použitie v ďalšej výrobe.

V priebehu realizácie zákazník doplnil požadovanú špecifikáciu a doobjednal k drviču dodatočné zariadenie, ktoré spoľahlivo znehodnotí číselníkový displej elektromera prepichnutím. Pre zákazníka bolo navrhnutá a vyrobená linka na znehodnocovanie elektromerov nastaviteľná podľa jednotlivých typov likvidovaných prístrojov. Kapacita linky je v súčasnej dobe až 3 000 znehodnotených jednotiek za hodinu.

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov