Plnenie námorných kontejnerov sypkými hmotami

Prípadové štúdie

Plnenie námorných kontejnerov sypkými hmotami

Prekládkový terminál v morskom prístave dopytoval linku na vykládku voľne ložených granulovaných hnojív z vagónov a ich prekládku do námorných kontajnerov. AGRO CZ vyvinulo zostavu 2 špeciálnych teleskopicky výsuvných pásových dopravníkov, ktoré sa automaticky striedavo zasúvajú do 40' alebo 20' námorných kontajnerov. To znamená, že jeden kontajner sa plní a druhý sa na plnenie pripravuje.

Pomocou automatického snímania zaplnenia kontajnera plniaci dopravník postupne zasypáva priestor kontajnera od zadnej steny až ku vrátam. Zákazník požadoval až 98% zaplnenia objemu kontajnera, preto je pásový dopravník na konci vybavený špeciálnym riadeným rozmetacím diskom, aby sa prekladaný materiál dostal až k stropu kontajneru a dosiahla sa požadovaná zaplnitelnosť aj bez dodatočných drahých konštrukcií, ktoré by kontajnery preklápal do vertikálnej polohy. Pretože je celá linka, ktorá pozostáva z vykládky, prepravných ciest a zasúvacích teleskopických plniacich dopravníkov, vyrobená z nerezovej ocele, zákazník na základe požiadaviek trhu na linke prekladá do kontajnerov aj potravinové komodity ako strukoviny a obilniny.

Konfigurácia 2 kontajnerových stanovísk umožňuje nepretržitú nakládku, keď jeden kontajner je plnený a druhý je zatiaľ manipulačnou technikou vymenený za prázdny. Takto sa dosiahne produktivita linky  na úrovni 6 zaplnených kontajnerov za hodinu. Samozrejme je možná aj inštalácia 1 plniaceho dopravníka s 1 kontajnerovým stanovišťom.

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov