Obaľovanie paliet

Obaľovanie paliet

Obaľovanie paliet

V rámci inžinieringu AGRO CS vykonávame vhodný výber a zakomponovanie baliaceho stroja do technológie, s čím máme bohaté skúsenosti z predchádzajúcich realizácií. Výber ovíjačky alebo stretch hood je závislý na požiadavkách zákazníka a predpokladanej dobe skladovania zabaleného tovaru.

Ovíjačka

Ovíjačka ovíja tovar na palete strečovou fóliou z bokov tak, aby sa dosiahla fixácie tovaru. Prípadné vytváranie hermetického uzavretia palety zvrchu sa vykonáva prekryvom fólie z role, a to buď ručne alebo automaticky.

Ovíjačku navrhneme v rôznom stupni automatizácie podľa požiadavky na výkon - od poloautomatických strojov po plne automatické s prekryvom vrchu palety. U poloautomatických strojov môže počiatočné navedenie fólie vykonať obsluha alebo stroj. Ukončenie navíjanie fólie sa tiež môže vykonať vyššie uvedeným spôsobom. Pokiaľ je potrebný vrchné prekrytie, vkladá ho obsluha ručne pred ukončením ovinovania.

Výkony poloautomatických strojov je, podľa zručnosti obsluhy, v rozsahu 5 až 25 paliet / hod.

Plne automatické ovíjačky pracujú v automatickom režime bez zásahu obsluhy, kedy fólia obieha okolo palety a sťahuje tovaru na palete podľa nastavených programov. Ovíjačka môže byť vybavená aj vrchným automatickým prekryvom, aby sa dážď, sneh alebo prach nedostal k výrobkom.

Výkon plne automatických ovíjačiek je od 10 do 80 paliet / hod.

Stretch hood

Stretch hood rieši fixáciu paletizovaného tovaru z hľadiska stability pri doprave a manipulácii s paletou a ďalej jeho ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Stroj je plne automatický. Sám si najprv zmeria výšku palety a podľa toho pripraví návlek. Návlek, tj. silnú, za studena zmraštiteľnou fóliu, ktorá je na vrchu už vopred zvarená, natiahne na paletu s tovarom. Tento stroj vkladáme softvérovo a hardvérovo do kompletného systému balenia a paletizácie.

Výkon stroja je od 10 do 100 paliet / hodinu.

Výbava stroja je riešená podľa požiadaviek zákazníka.

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov