Paletizácia

Paletizácia

Paletizácia

Uzol paletizácie riešime dvoma možnými spôsobmi, a to buď paletizátormi, alebo robotickým pracoviskom. Aký systém bude použitý závisí na druhu paletizovaného materiálu, požadovanom výkone a priestorových možnostiach.

Paletizátor

Paletizátor je zariadenie, ktoré zarovnáva nabalený tovar do jednotlivý vrstiev a tie potom presúva na paletu. Po narovnaní stanovených vrstiev odchádza paleta na ovinutie. Paletizátor každú vrstvu pritláča dorazmi pre dodržanie vonkajších rozmerov tovaru. Každý paletizátor je doplnený automatickým zásobníkom prázdnych paliet, ktorý zaisťuje prísun prázdnej palety pre paletizáciu. Paletizátory navrhujeme podľa požadovaného výkonu v spodnom alebo vrchnom prevedení. Spodný paletizátor rovná vrstvu, ktorú potom presúva na už zarovnanú paletu. Vrchný paletizátor rovná vrstvu na vrchu zarovnávanej paleta, ktorá sa postupne zosúva smerom dole - tým paletizátor umožňuje vyšší výkon.

Robotické pracovisko

Robotické pracovisko využíva na rovnanie tovaru na palete robotické rameno s programom pre jednotlivé schémy zarovnávania. Robot odoberá tovar z odberového miesta, pred ktorým sú podľa výkonu navrhnuté akumulačné miesta, a ukladá ich na zarovnávacie miesto. Pred uložením prvého kusu nabehne automaticky na zarovnávacie miesto prázdna paleta. Po skončení zarovnávania odchádza zarovnaná paleta na fixáciu ovíjaním fóliou (ovíjačky alebo stretch hood). Podľa výkonu robotického pracoviska navrhujeme celý systém, počet robotov a riadenie celého procesu paletizácia, vrátane diaľkovej správy a dátach o množstve napaletovaného tovaru a jeho druhu.

ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov